Notice: Undefined variable: _POST in /home/bootvrhuur/domains/bootverhuurfriesland.com/public_html/components/com_zoo/router.php on line 2 Algemene informatie

Dit zeggen de borden

Evenals voor het wegverkeer, kennen we op het water ook verkeersborden. Alhoewel de verkeersregels op het water eenvoudiger zijn dan de verkeersregels op de weg, is het wel belangrijk voor zowel de pleziervaart, als de beroepsvaart de verkeersborden te kennen en de verkeersregels of aanwijzingen toe te passen.
Langs het vaarwater in Friesland staan verkeersborden. Enkele belangrijke zijn:

doorvaarverbod verboden-buiten-grenzen
In-, uit- of doorvaren verboden. Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen.
verbodenligplaats verboden-kleineschepen
Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de kant waar het bord staat. Verboden voor kleine schepen
verbodenligplaats20m verplicht-stilhouden
Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) binnen de in meters aangegeven breedte, gerekend vanaf het bord. Verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden.
verboden-ankeren verplicht-marifoon
Verboden te ankeren. Verplichting een geluidssein te geven.
verboden-aanmeren toestemming-ligplaats
Verboden te meren. Toestemming om ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de kant waar het bord staat.
verboden-keren ligplaats-aantal
Verboden te keren. Toestemming om ligplaats te nemen (ankeren en meren) met schepen langszijde van elkaar. Het cijfer geeft het maximum aantal weer.
verboden-waterbeweging einde-beperking
Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken. Einde van een beperking of een verbod / gebod geldend voor één richting.

Friese Watersport App

App met openingstijden Friese bruggen
Product van provincie Fryslân

De openingstijden van de bruggen en sluizen van de Friese Turfroute staan in de nieuwe app van de provincie Fryslân.
De openingstijden van de bruggen en sluizen van de Friese Turfroute staan in de nieuwe app van de provincie Fryslân.

Watersporters hoeven niet meer onnodig voor een dichte brug te wachten. In de app ‘Watersport’ staan de actuele openingstijden van bruggen in Fryslân. Per brug zijn de openingstijden, inclusief uitzonderingen, de doorvaarthoogte en het ANWB-nummer te zien.

De app biedt ook praktische informatie, waaronder de belangrijkste vaarregels, verkeersborden langs het water en plekken om te zwemmen. Ook brugseinen, geluidsseinen en tips voor afmeren staan erin.

Gratis downloaden
De Watersport-app is gratis beschikbaar in de App Store en Google Play Store. Een kaart met de openingstijden is ook te vinden op www.fryslan.nl/bedieningstijden

Verkeers- en gedragsregels op het water

Tijdens de seizoensdrukte op het water, is het noodzakelijk dat iedereen rekening met elkaar houdt. Net zoals in het verkeer op de weg, gelden er ook verkeersregels op het water.

Belangrijkste regels:

 •     Verander niet plotseling van koers.
 •     Zorg dat u rondom goed zicht heeft en kijk regelmatig achterom.
 •     Voer tijdig de juiste navigatieverlichting.
 •     Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater.
 •     Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote schepen.
 •     Blijf uit de buurt van visnetten. Deze worden meestal gemarkeerd door zwarte of gele vlaggetjes, of door een bord met een groen/ witte ruit, waarbij de groene kant de veilige passeerzijde aanduidt.
 •     Bewaar de rust in de natuur- en woongebieden.
 •     Beperk het overmatig geluid van radio en overige muziekinstallaties.
 •     Bezorg uw omgeving geen overlast.
 •     Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.
 •     Voor het besturen van snelle motorboten is een vaarbewijs verplicht. Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. De vaarbewijsplicht geldt ook voor niet-snelvarende boten die langer zijn dan 15 meter.
 •     Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. Er wordt gecontroleerd, de boetes zijn hoog!

Wie heeft voorrang?

 •     Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten.
 •     Een klein schip mag bij het vertrekken medewerking vragen van een ander klein schip.
 •     Schepen die een met boeien afgebakende geul of een hoofdgeul binnenvaren, moeten voorrang verlenen aan een schip dat in dat hoofdvaarwater rechts vaart.

Snelheid

Voor de meeste wateren in Fryslân geldt een maximum snelheid van 6 of 9 km/u. In havens en in de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 6 km/u. Alleen op het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal geldt een maximum vaarsnelheid van 12,5 km/u. In Fryslân zijn vier speciale snelvaargebieden.
Minimum leeftijd voor het besturen van een boot:

 •     Snelle motorboot: 18 jaar.
 •     Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar.
 •     Open motorboot, die niet sneller kan dan 13 km/u en korter is dan 7 meter: 12 jaar.
 •     Zeilbootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen minimum leeftijd.

Brugtijden

Varend door Friesland komt u langs vele bruggen en sluizen. Om uw reis zo aangenaam en spoedig mogelijk te laten verlopen, hebben wij de bedieningstijden voor de verscheidene bruggen en sluizen voor u op een rijtje gezet.

Houdt u voor en tijdens het passeren de algemene regels in acht.

Bedieningstijden zijn van 1 april - 1 november dagelijks tussen:

    09.00 - 12.00 uur
    13.00 - 16.15 uur
    17.15 - 19.00 uur (juni, juli en augustus tot 20.00 uur)

1 november - 1 april: van maandag t/m zaterdag op afroep tussen 09.00 - 17.00 uur

Bediening op afstand

Niet op elke brug zit een brugwachter. Een brugwachter bedient soms verschillende
bruggen, ook op afstand. Dit doet hij met behulp van camera’s.
Wordt een brug op afstand bediend, zorg dan dat u uw schip binnen het
bereik van de camera’s afmeert. Zo kan de brugwachter zien of er schepen
zijn die de brug willen passeren.

Er zijn een aantal algemene regels van toepassing bij het passeren van bruggen en sluizen in Friesland.

 •     Bij het naderen van de bruggen en sluizen wordt u geacht achteraan de andere wachtende boten te sluiten.
 •     Als de brug geopend is; vlug doorvaren.
 •     Bij drukke bruggen bij voorkeur de zeilen en mast strijken.
 •     Volg ten alle tijden de (verkeers)aanwijzingen van het bedienend personeel op .
 •     In het geval van druk wegverkeer zal het waterverkeer worden verzameld alvorens de brug of sluis te openen.

Voor meer informatie en afwijkingen op de vaste bedieningstijden kunt u terecht op de website van de Provincie Fryslân.